Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace k zápisu dětí do 1. třídy základní školy

10. 1. 2018

Pro školní rok 2018-19 se k zápisu dostaví zákonní zástupci dětí,

  • které dovrší šesti let do 31. 8. 2018
  • které mají odklad školní docházky 
  • kteří budou žádat pro své dítě odklad školní docházky

O odložení povinné školní docházky musí zákonní zástupci požádat již při zápisu. Žádost se podává řediteli školy písemně a musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (Pedagogicko psychologická poradna, Speciální pedagogické centrum - k vyšetření je potřeba se objednat s časovým předstihem) a odborného lékaře nebo klinického psychologa (pr tyto potřeby je dostačující doporučení praktického lékaře pro děti a dorost - potřebný tiskopis k vyzvednutí v mateřské škole),

Zápis proběhne v měsíci dubnu - termín bude včas upřesněn. Jestliže byl dítěti povolen odklad školní docházky, nestává se žákem dané školy pro následující školní rok, proto zákonný zástupce musí znovu požádat o přijetí k povinné školní docházce v následujícím roce. Dítě se osobně k zápisu dostavit nemusí. V době odkladu povinné školní docházky musí dítě nadále plnit povinnou předškolní docházku.

S dotazy týkajícími se nástupu do základní školy se obracejte na vedoucí učitelku nebo třídní učitelky dítěte.

Postup, jak podat žádost o posouzení školní zralosti v Pedagogicko psychologické poradně v Českých Budějovicích, naleznete zde nebo v Menu v levé části web. stránek.