Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis do mateřské školy

23. 3. 2017

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠEVĚTÍN
            Školská 189, 373 63 Ševětín


Věc: Stanovení místa, termínu a doby pro podání žádostí o přijetí dětí
k předškolnímu vzdělávání pro šk.rok 2017/2018


Ředitel Základní školy a Mateřské školy Ševětín podle §34 odst.2 zák.č.561/2004Sb., školský zákon, stanovuje, že žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018 je možné podat v mateřské škole v termínu od 2.5. do 3.5.2017 v době od 10.00 do 11.00 hod. a od 14.30 do 16.30 hod.


Zápis je povinný pro děti, které do 31.8.2017 dovrší 5 let věku!
(pokud již nejsou v MŠ)


Zákonný zástupce dítěte s sebou přinese:
 Rodný list dítěte
 Občanský průkaz
 Evidenční list potvrzený dětským lékařem /tiskopis k vyzvednutí v MŠ a na webových stránkách mateřské školy/

 

V Ševětíně dne 23.3.2017

 

Mgr.Josef Klečka
ředitel školy