Jdi na obsah Jdi na menu
 


Úplata za předšk. vzdělávání

ZÁKLADNÍ  ŠKOLA  A  MATEŘSKÁ  ŠKOLA  ŠEVĚTÍN

Školská 189, 373 63 Ševětín

Podle § 123 odst.2 a 4 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, a § 6 vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platných zněních,

s t a n o v u j i  

výši úplaty za předškolní vzdělávání od 1.9.2017 do 31.8.2018 takto:

 

1)celodenní docházka(i nevyužitá –děti přihlášené k celod.doch.)      240 Kč

2)polodenní docházka (jen na 4 hod. z důvodu rodič.příspěvku)         160 Kč

3)docházka 5 dnů v měsíci (děti přihlášené na 5 dní v měsíci)            120 Kč

4)docházka ani jeden den v měsíci                                                  120 Kč

5)úplata při přerušení provozu (červenec a srpen) delším než 5 dní v měsíci bude stanovena k 15.5.2018, v ostatních případech ihned.

 

   O snížení nebo prominutí úplaty rozhoduje ředitel školy na základě žádosti zákonného zástupce podle vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, zejména v případě dětí se sociálním znevýhodněním.

 

V Ševětíně dne 11.5.2017

 

 

 

Mgr.Josef Klečka

ředitel školy